Pædagogisk læreplan

Læreplaner 2015

Pædagogisk Læringssyn

DSPI Museredens læringssyn er, at for børn i alderen 0-6 år er læring noget, der foregår i alle sammenhænge og hele tiden. Den konkrete relation mellem voksne og børn og det der foregår i relationen, har betydning for barnets læring. Leg, udforskning, afprøvning og gentagelse af handlinger, oplevelser og deltagelse i sociale sammenhænge er ligeledes læringsrum for barnet.

 Læreplanerne er for os en del af vores hverdag, vi arbejder med dem dagligt, bevidst og ubevidst. Når vi skriver ubevidst, er det fordi det ligger os så naturligt, at vi, når vi evaluerer/ dokumenterer bliver bevidste om, at der hvor vi måske ikke troede at vi arbejdede med et læreplanstema, alligevel gjorde det.

Det har været vigtigt for os at læreplansarbejdet skulle være så motiverende og tilgængeligt som muligt, både i vores hverdag, men også let forståeligt for læseren. Altså er udgangspunktet: let tilgængelig forståelse, materiale, handling og læring, inden for dette yderst centralt pædagogisk kerne område.

Vi forholder os til dagtilbudsloven, hvor vi skal sikre at fremme børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. At vi understøtter de grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. At vi bidrager til at udvikle børnenes selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration, I det danske samfund. At vi fremmer børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. At vi i samarbejder med forældrene giver børnene omsorg og understøtter det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til , at børnene får en god og tryg opvækst.

 

Dagtilbudsloven

Pædagogiske læreplaner

 • § 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.
 • Stk 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:
 • 1) Alsidig personlig udvikling.
 • 2) Sociale kompetencer.
 • 3) Sproglig udvikling.
 • 4) Krop og bevægelse.
 • 5) Naturen og naturfænomener.
 • 6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi arbejder med læreplansteams, strategi og dokumentation.

Læreplansteam bestående af : Karin, Connie og Lene J

Område: 1. Kulturelle udtryksformer og værdier.

 1. Sociale kompetencer.

Læreplansteam bestående af: Lene W, Camilla og Dorte

Område: 1. Krop og bevægelse.

 1. Barnet’s alsidige personlige udvikling.

Læreplansteam bestående af: Tina L, Bo og Tina J

Område: 1. Natur og naturfænomener.

 1. Sproglig udvikling.

Vores strategi er udmundet i nedenstående bearbejdning:

Mål: Hvad skal barnet lære.

Metode: Hvordan vil vi gøre det muligt.

Tegn: Hvordan kan vi måle det.

Historier: Anvendes som skriftlige billeder.

Dokumentation: Historierne, billeder – almindelige/digitale, dagbog, kreative værker, andet.

Evalueringsprocessen og løbende opsamling, er på flere niveauer. Læreplansteamet har et ansvar for at ”prikke” til hinanden i foråret, for at spørge ind til kollegerne, på alle stuer om hvorvidt vi er i gang med alle vores temaer. I efteråret samler læreplansteamet information og dokumentation fra stuerne. På et personale møde i efteråret debatterer/evaluerer vi de 6 læreplaner; hvad, hvordan, hvor meget, hvilke, hvorfor og vi inddrager bestyrelserne.

Efterfølgerne bliver de kommende læreplaner justeret ud fra: nye tiltag, behov, praksis, politisk/lokal politisk ændringer, børnesammensætning, o.s.v.

 

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com