KFUM’s Sociale Arbejde og Museredens historie

KFUM’s Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Læs yderligere om KFUM’s mange forskellige tilbud på www.kfumsoc.dk

Museredens Historie

På initiativ af KFUM’s sociale arbejde blev Børnehuset Musereden etableret i 1948, som børnehave og har haft driftsaftale med tidligere Frederiksværk kommune, nu Halsnæs kommune. Halsnæs kommune opsagde driftsaftalen med virkning fra den 31 Juli 2013.

I et konstruktivt samarbejde mellem an kreds af aktive forældre og KFUM’s Sociale Arbejde besluttedes det at søge godkendelse som et privat dagtilbud efter dagtilbudsloven. Børnehuset Musereden, som privat dagtilbud, blev godkendt af Halsnæs kommune med virkning fra den 1. august 2013.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com