SAMARBEJDE MED KOMMUNEN

Børnehuset Musereden har et tæt samarbejde med Halsnæs kommune. Dette samarbejde udspiller sig på flere niveauer.

Vi har et tæt samarbejde med PPR, som vi har kontaktmøder med hver 3 måned, hvor vi har høj faglig sparring, derudover er PPR en tæt samarbejdspartner når vi indstiller børn til udredning,observation og tests.

Ledelse og konsulenter fra Halsnæs kommune inde for området børn, unge og læring, er også en samarbejdspartner som vi løbende har møder med. Dette kan blandt andet omhandle tilsyn af Børnehuset Musereden, konkrete sager/spørgsmål, projekter o.l.

Halsnæs kommunes jobcentrers afdeling med fokus på 18-30 årige, har vi et nært og udviklende samarbejde med. Lederen af Musereden er tilknyttet som underviser på "pitstop" holdene ca. 1 gang pr. måned. Derudover har vi også et løbende samarbejde om at tilbyde virksomhedspraktikker til deres brugere.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com