Forældrebetaling

DSPI Børnehuset Musereden følger Halsnæs Kommunes fastsættelse af forældrebetaling for 0-2 årige og 3-5 årige.

I 2018 udgør forældrebetalingen, vuggestueplads kr. 2.800,00 og børnehaveplads kr. 1.815,00

Det er Børnehuset Museredens bestyrelse der selvstændigt fastsætter forældrebetalingen. En forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles med mere end 2 måneder forud for ikrafttrædelse.

En forhøjelse af forældrebetalingen vil alene komme på tale, hvis der fx sker udvidelse af åbningstiden, indføres fuld kost eller andre ændringer, der er en udvidelse af Museredens nuværende rammer og niveau.

Der betales fuld takst for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser. Søskenderabatten ydes uden forudgående ansøgning.

Økonomisk friplads 

Vurderes det, at der kan søges økonomisk friplads, skal dette ske ved at anvende digital pladsanvisning påwww.borger.dk eller www.halsnaes.dk

Ansøgning om økonomisk friplads forudsætter der er indgået indskrivningskontrakt med Musereden og at Musereden har givet oplysninger til Halsnæs Kommune om, at der er indgået kontrakt.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com