Børnemiljøvurdering

 

Der vil i 2018 blive udarbejdet en børnemiljø vurdering, denne indsats vil primært blive udført af AMU.