Årsplaner

Der findes allerede en ''årsplan'' under pædagogisk læreplan for 2015. Ved ikke om det hører sammen.